Varför halvplanade skrov?

De flesta vet skillnaden på en "deplacementsbåt" och en "planande båt". Vi vet att den naturliga topphastigheten för ett äkta deplacementskrov är bestämt av längden på vågorna som båten gör under fart. Och vi vet att när ett planande skrov ges omvänd prismatisk bottengeometri i akterskeppet, är det för att båten inte ska "hänga fast" i sitt eget vågsystem, och för att undvika undertryck under botten.Det är typiskt för de flesta planande skrov att de under accelererationen till "planingsfart" går genom ett hastighetsområde där de möter högt motstånd och skapar extra mycket vågor. Därför vill skepparen gärna komma förbi den så kallade "planingströskeln" så fort som möjligt, oavsett om båten är på väg upp eller ned i fart.

Men att köra fort i effektiv "planingsfart" i sjögång kan ofta ge mycket slag, stötar och obehagliga rörelser. Av hänsyn till komforten ombord kan det bli aktuellt att sänka farten. Därför händer det att båter som egentligen är beräknad för att plana med hög hastighet, av hensyn til passagerarna blir tvungen att köra i hastigheter nära planingströskeln trots att detta är ogynnsamt både för vågmotståndet bränsleförbrukningen. Icke desto mindre är det mycket båtfolk som gärna önskar att köra precis i det svåra mellanfartsområdet när långa sträckor ska tillryggaläggas i sjögång. Det är bland annat under dessa förhållanden som den "halvplanande" båten erbjuder stora fördelar.

Sedan Saga 7000 blev konstruerad för mer än 30 år sedan, har den fått många efterföljare i Saga-programmet. Den breda, halvplanande konstruktionen har kontinuerligt blivit videreutvecklad och marknadsanpassad. Dagens familj av Saga-båtar demonstrerar lika oöverträffad sjövärdighet, manöverförmåga, riktningsstabilitet och säkerhet som den ursprungliga Saga 7000.

Saga-båtarna är från grunden konstruerad för att användas i det svåra mellanfartsområdet. Det är äkta "halvplanare" med lång köl, rikligt med lateralplan och riktig balans mellan bärförmågan i förskepp och akterskepp.

Beteckningen "halvplanare"blir ofta missbrukat för att beskriva båtar som närmast har planande skrov utan att de helt klarar att komma över planingströskeln. I motsats till dessa, har den äkta halvplanaren ingen svåra eller olyckliga hastighetsområden, och den uppför sig lika bra vid dörjfart som i den högsta hastigheten som den er konstruerad för.

Eivind Amble
Naval Architect, C. Eng, Mrina, Msname